Hjemmeside hos ArtSydfyn.dk

ArtSydfyn tilbyder gruppens brugere plads til deres hjemmesider på den server hvor vi har lejet os ind. Siden vil ligge som et underdomæne – d.v.s. http://ditnavn.artsydfyn.dk – eller hvis du har dit eget domæne vil vi også kunne håndtere det.

Jeg oplever at størsteparten ønsker en simpel opsat hjemmeside, hvor de kan lægge nye billeder ind – evt. annoncere deres værker.

Jeg har nogen erfaring i programmet jAlbum fra http://jalbum.net/da/ som vi benytter i forbindelse med vores mest simple løsning.

Enten kan du anskaffe programmet selv og uploade billeder til vor webserver eller sætte jAlbum op så den lægger uddata i den dropbox mappe vi stiller til rådighed (giver samme fordel som hvis du selv uploader), eller du kan lægge dine billeder ind i den Dropbox mappe vi stiller til rådighed for dig (Her kan du dog kun bestemme sorteringsrækkefølge ved hjælp af billedato, billednavn eller billedtekst, som f.eks. begynder med 001 for første billede o.s.v.).

Dropbox

Dropbox er en internetservice der tilbyder brugerne plads ”oppe i Skyen”. D.v.s. Dropbox stiller gratis 2 GB plads til rådighed, som du kan benytte til backup eller fildeling.

Hvis du vil have den bedste platform tilmelder du dig dropbox f.eks. på baggrund af den invitation vi sender til dig. Du vil så kunne installere Dropbox på din computer. Dropbox knytter sig til den mailadresse du oplyser. Der sker det, at der oprettes en mappe der hedder dropbox, som ligger under c:\users\”dit navn”\dropbox – eller c:\brugere\”dit navn”\dropbox

Mappen er synlig i stifinder under Favoritter:

Screen Shot 02-11-15 at 08.12 PM

Mappen dropbox kan eventuelt knyttes til et drevbogstav på flere måder. Kontakt Per for nærmere oplysninger.

De billeder du ønsker medtaget i albummet lægges i den eller de mapper du opretter i den folder vi har tilstillet dig. Du kan indlægge tekster på billederne, sortere p.g.a. billednavn eller titel. Vi lærer dig hvordan du kommer i gang og vedligeholder dine albums via din stifinder med efterfølgende omtalte program.

Hjælp sker via programmet Teamviewer, som du skal installere på din PC. http://www.teamviewer.com/da/

Du får naturligvis lejlighed til at afprøve løsningen inden du beslutter dig.

Har du lyst til at bruge løsninger som wordpress, joomla, drupal eller andet, så at det også en mulighed. Siden hos Tøsingerne , Ulla Dencher og Per Laustsen er eksempler lavet med wordpress.

Årlig udgift for at have en hjemmeside liggende hos ArtSydfyn.dk med månedlige opdateringer af dine billeder (den 1. i hver måned) beløber sig til 132 kr ( 500MB plads). Vælger du selv at uploade dit fotoalbum eller selv passe din hjemmeside, så kan du naturligvis opdaterer straks hele tiden.

Domæner med WordPress betaler 204 kr. årligt hvis vi skal lave backup og lave opdateringer. Klarer du det selv er prisen 132 kr. årligt.  ArtSydfyn forbeholder sig retten til at afvise sider og indhold, som vi ikke finder er foreneligt med gruppens målsætning. Ret til regulering af priser forbeholdes.

Links til din egen hjemmeside bringes gratis.

11.12.2018 pl